Sušice definitivně obhájila svůj územní plán před Nejvyšším správním soudem. Areál SOLO se obchodním centrem nestane

16. 1. 2018 Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování Územní plánování

Případ územního plánu města Sušice končí po téměř třech letech happyendem. Městu se podařilo před soudem obhájit omezení výstavby velkých obchodních center, které má napomoci zachování živého městského centra.

Město Sušice se rozhodlo, že jeho prioritou je zachování živého náměstí a okolních ulic, kam lidé chodí za nákupy a kde tráví volný čas. Jeho funkci v mnoha městech přebírají velké obchodní domy s právě tomu se Sušice chtěla vyhnout. Proto v územním plánu omezila plochu nových obchodů na 1000 metrů čtverečních. Tento úmysl ovšem narazil u investorů plánované rekonstrukce areálu bývalé sirkárny SOLO, kteří tu chtěli jedno velké obchodní centrum vybudovat. Zažalovali město u soudu a pokusili se územní plán zrušit s tím, že jde o účelové omezení, které je navíc naformulováno nejednoznačně.

Kdyby to byla pravda, soud by musel danou část územního plánu zrušit pro nesrozumitelnost a tím pádem i nepřezkoumatelnost," říká Alžbeta Rosinová, právnička Frank Bold Advokátů, která na případu pracovala. Územní plán podle ní musí být formulován zcela jednoznačně, nikde si neodporovat a nedávat možnost dvojího výkladu, jinak hrozí, že ho v nějakém takovém slabém místě napadnou jeho odpůrci.

Případ byl projednán krajským soudem, poté Nejvyšším správním soudem, pak opět krajským soudem (tehdy jsme o něm psali poprvé) a ještě jednou Nejvyšším správním soudem, který na konci minulého roku potvrdil, že zachování živého městského centra je legitimním cílem územního plánování, město Sušice k tomuto cíli zvolilo vhodný prostředek a že územní plán je i přes jednu nešťastnou formulaci srozumitelný, a zůstává tedy zachován.

 

Alžbeta Rosinová

Právnička

Ozvěte se nám