Provedeme vás přípravou územního plánu nebo povolovacím řízením.  

Není žádným tajemstvím, že české stavební právo je komplikované a povolovací procesy trvají déle, než je nutné. Volbou správného postupu a preventivní opatrností vám můžeme ušetřit mnoho času a energie. Co děláme nejčastěji: 

Povolovací řízení

Navrhujeme nejrychlejší postupy při povolování stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení). Zajišťujeme podkladová stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury. Vyhodnocujeme právní relevanci námitek účastníků řízení a navrhujeme jejich vypořádání.

Územní plány

Poskytujeme konzultace ve všech fázích pořizování územních plánů s cílem, aby přinášely kvalitní řešení pro obec a její občany a obstály při přezkumu. Zastupujeme obce před soudy.  Více >>>

Soulad s územním plánem

Posuzujeme, zda je záměr v souladu s územním plánem, a jednáme s pořizovatelem územního plánu (obcí) o případných nejasnostech, budoucím využití či nutných změnách.

Posouzení právního stavu nemovitostí

Posuzujeme právní stav nemovitostí a důsledky případných právních vad. Sestavujeme kupní, zástavní a další smlouvy, případně za klienty převezmeme komunikaci s katastrálním úřadem.    

Smlouvy o dílo

Sestavujeme smlouvy o dílo s architekty a stavební firmou tak, aby vhodně specifikovaly celkovou cenu, kvalitu provedení a vlastnosti díla. Snažíme se předvídat nečekané – kdo zaplatí vícepráce, jak se budou řešit chyby na straně subdodavatele nebo skryté překážky v místě stavby.

Obraťte se na nás

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám.

Naše úspěchy

  • Každoročně zastupujeme desítky klientů v řízeních podle stavebního zákona a v environmentálních řízeních.
  • Stáli jsme u zrodu České rady pro šetrné budovy a jsme jejími dlouholetými právními partnery.
  • Získali jsme pravomocné územní rozhodnutí na projekt v hodnotě 100 milionů Kč.
  • Dovedli jsme do konce územní řízení na projekt v hodnotě 150 milionů Kč.
  • Úspěšně jsme zařídili změnu stavby před dokončením projektu za 700 milionů Kč.
  • Dosáhli jsme dohody o úpravě práv a povinností, zřízení a převod věcných břemen mezi účastníkem řízení a žadatelem o územní rozhodnutí pro projekt v hodnotě 14 milionů Kč.

Reference

„Frank Bold advokátům se podařilo v náš prospěch u Nejvyššího správního soudu zrušit část územního plán Prostějova, který ohrožoval naše podnikání. Poté nám pomohli prosadit změnu územního plánu, která umožňuje další rozvoj našeho výrobního areálu. Tím mj. ochránili i naši nedávnou více než třicetimilionovou investici do jeho modernizace. Mohu potvrdit, že jejich právní služby v oblasti územního plánování a stavebního práva jsou profesionální a špičkové.“

Michal Preininger
předseda představenstva GALA a.s.

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

Ozvěte se nám