Ochrana před hlukem podle novely zákona o ochraně veřejného zdraví

10. 5. 2016 Právo životního prostředí Stavební právo a územní plánování

Od konce minulého roku platí novela zákona o ochraně veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 Sb.) a mimo jiné mění pravidla odpovědnosti ve vztahu k ochraně objektů před nadměrným hlukem.

Na toto téma jsme spolupublikovali článek na TZB-info. Zde jsou hlavní informace, které článek přináší: 

  • V oblasti ochrany před hlukem se povinnosti přesouvají na stavebníka domu. Jestliže staví v oblasti, kde jsou překročené hlukové limity, je jeho povinností izolovat dům proti hluku a nemá právo se domáhat toho, aby náklady na protihluková opatření nesl provozovatel zdroje hluku. 
  • Krajské hygienické stanice odpovídají  za kontrolu opatření na tlumení hluku. Souhlas hygienické stanice je k umístění či provedení stavby nezbytný, proti nesouhlasnému stanovisku je nicméně možné se odvolat.
  • Lze čekat, změna pravidel skutečně povede k tomu, že lidé budou stavět dál od zdrojů hluku. Problematické jsou však zdroje hluku (např. dálnice), jež jsou pouze zaneseny v územním plánu. Považujeme za nešťastné, aby stavebník platil za měření hluku a protihluková opatření v případě, že zdroj hluku ještě neexistuje a není ani jisté, že někdy existovat bude.

Ozvěte se nám