Petr Kocmánek

Petr Kocmánek

Právník

Petr je součástí právního týmu Frank Bold Advokátů. Věnuje se soukromému právu a právu IT, především se zaměřením na ochranu osobních údajů. V současnosti se specializuje na téma GDPR, o kterém publikuje odborné články. V souvislosti s GDPR rovněž poskytuje právní služby klientům. Na zavedení GDPR do praxe spolupracoval například s městem Písek a jeho příspěvkovými organizacemi, městskou částí Praha 11, s řadou IT firem či s instiutcemi jako Nadace Open Society Fund Praha.
 
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a v advokacii se pohybuje již od roku 2013.

Ozvěte se nám