Jak se u nás pracuje?

5. 12. 2016

Svobodně. Frank Bold si klade velké cíle, má ambice doslova měnit svět. Jako kompas mu u toho slouží jeho hodnotový žebříček a v něm na prvním místě svoboda a odpovědnost. Osobní svobodu a zároveň odpovědnost vnímá jako klíčová vodítka pro rozhodování v každodenní praxi a stojí na nich i celá organizační kultura.

Sdílené hodnoty

Pro většinu lidí ve Frank Bold je hlavní motivací k práci možnost dělat něco, v čem vidí smysl - pracovat na nápravě toho, co je podle nás pro společnost škodlivé, a podporovat to, co považujeme za smysluplné. Sdílené hodnoty (a nikdy nekončící debata o tom, jak je naplňovat) jsou pro nás velmi důležité, stejně jako týmová atmosféra a zvyk říkat věci přímo, přijímat a dávat konstruktivní kritiku.

Stejně tak je pro nás důležitá ohleduplnost k životnímu prostředí, která má místo i v našem etickém kodexu v podobě zásady neposkytovat právní podporu aktivitám, které poškozují životní prostředí. Projevuje se i ve způsobu, jakým vedeme kancelář nebo cestujeme. Podobně důležité téma je pro nás korupce, koneckonců Frank Bold stojí za projektem Rekonstrukce státu.

Od našich právníků chceme, aby jednali férově a aby klientům navrhovali jen kroky, které můžou efektivně vést k řešení. K problémům přistupujeme s pozitivním nastavením - hledáme řešení a způsoby, jak něco půjde, nikoliv proč to a priori nepůjde.

Svoboda, ale i zodpovědnost 

Organizační kultura je postavena tak, aby se v ní každý cítil co nejvolněji, mohl se podílet na chodu organizace způsoby, jaké jsou mu blízké, a přizpůsobit rozvrh pracovního dne svým potřebám. To je výhoda pro toho, kdo dokáže být pánem svého času, pracuje samostatně, dodržuje termíny, nedělá mu problém řešit věci třeba po skypu a odvedenou práci včas reportovat. Klademe poměrně vysoké nároky na samostatnost, lidé musí být schopni odvádět kvalitní práci, i když jim nikdo nestojí za zády. Nasazení a výsledky, to je to, co se počítá.

Navzdory možnosti pracovat i z domu většina lidí stejně do kanceláře chodí denně, nejspíš prostě proto, že se jim tam pracuje příjemně. V Brně sídlíme v zelené oáze města, v areálu Otevřená zahrada na úbočí Špilberku. V Praze a v Ostravě v inspirativních místech dohromady se spoustou mladých firem. Panuje u nás neformální atmosféra a přátelské vztahy.

 

Upřímnost a smělost

Slova frank (upřímný) a bold (smělý) pro nás představují mimo jiné schopnost jednat na rovinu a odvahu dělat věci jinak, než je obvyklé. To se projevuje i v netypické organizační struktuře konsorcia - symbióze advokátní kanceláře a spolků. Je to pro nás ideální forma, jak prostřednictvím pestré mozaiky svých ziskových i neziskových aktivit prosazovat svobodu a férovost a pomáhat lidem, firmám a institucím dělat dobrá rozhodnutí.

Co tedy znamená práce ve Frank Bold?

  • Svoboda, odpovědnost, férový přístup. 
  • Profesionalita s nasazením pro věc.
  • Idealismus a hledání racionálních řešení.

Podívejte se, jak se naše hodnoty promítají do vztahu ke klientům, spolupráce uvnitř týmu i postoje k životnímu prostředí.

 

Čtěte také

24. září 2018 Opakujeme úspěšný seminář plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi

V říjnu opět společně s agenturou B.I.D. Services opakujeme seminář k plánovacím smlouvám a smlouvám developerů s obcemi, který se v květnu shledal s velkým ohlasem účastníků. Tentokrát také se zástupcem města s praktickou zkušeností.

21. září 2018 Stáhněte si prezentaci ze školení Odpovědnost jednatelů obchodních korporací prakticky

19. září proběhlo pod organizací Beck Akademie školení pod vedením našeho advokáta Martina Kornela.

Všechny novinky

Ozvěte se nám